Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego


Ochotnicza Straż Pożarna Łubie
ul. 1 Maja 35
42-674 Łubie

Łubie dnia 12.08.2014r.

OSP/1/07/2014
 
 

ZAWIADOMIENIE

Ochotnicza Straż Pożarna Łubie zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej – ochotniczej straży pożarnej Łubie z dnia 04.08.2014 r. numer ogłoszenia 168591 – 2014 wybrano ofertę firmy: Wawrzaszek ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, ul. Leszczyńska 22, 43-400 Bielsko-Biała.
 
 
Uzasadnienie: firma Wawrzaszek ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, ul. Leszczyńska 22, 43-400 Bielsko-Biała jako jedyna złożyła ofertę i uzyskała maksymalną ilość punktów.
Ocena: (liczba punktów) – 100 pkt.
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust2 pkt1.lit.a) ustawy PZP umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
Miejsce oraz termin podpisania umowy zostaną ustalone z Wykonawcą.

 
 

Podpisał:
Prezes OSP
Mariusz Krzyżyk


 
 
Wynik przetargu na dostawę nowego samochodu średniego dla OSP Łubie (wersja PDF)