Uchwały pojęte przez Zarząd


Uchwała nr 1 walnego zebrania sprawozdawczego z dnia 23.03.2019

W sprawie działalności organizacyjno-programowej.

Walne zebranie postanawia:

 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności za rok 2018
 2. Przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2018
 3. Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielić absolutorium Zarządowi OSP w Łubiu
 5. Zatwierdzić plan działalności i plan finansowy na rok 2019
 6. Zatwierdzić wysokość rocznej składki członkowskiej
Uchwała nr 3/2018 z dnia 14.07.2018

Dotyczy wpisania członka czynnego w poczet członków honorowych

Uchwała nr 2/2018 z dnia 14.07.2018

W sprawie usunięcia członków OSP

Uchwała nr 1/2018 z dnia 10.05.2018

Dotyczy przyjęcia nowych członków OSP Łubie

Uchwała nr 1 walnego zebrania sprawozdawczego z dnia 27.01.2018

W sprawie działalności organizacyjno-programowej.

Walne zebranie postanawia:

 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności za rok 2017
 2. Przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2017
 3. Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielić absolutorium Zarządowi OSP w Łubiu
 5. Zatwierdzić plan działalności i plan finansowy na rok 2018
 6. Zatwierdzić wysokość rocznej składki członkowskiej
Uchwała nr 6/2017 z dnia 06.11.2017

W sprawie zatwierdzenia zapotrzebowania na sprzęt dofinansowany z ZOSP RP oraz budżetu gminy

Uchwała nr 5/2017 z dnia 06.11.2017

Dotyczy przyjęcia nowego członka OSP Łubie

Uchwała nr 4/2017 z dnia 22.07.2017

Dotyczy przeznaczenia dofinansowania z KSRG na rok 2017

Uchwała nr 3/2017 z dnia 03.06.2017

Dotyczy zmiany wpisu adresu w KRS

Uchwała nr 2/2017 z dnia 20.03.2017

W sprawie zatwierdzenia pieczątki sekretarza OSP Łubie

Uchwała nr 1/2017 z dnia 20.03.2017

Dotyczy przyjęcia nowych członków OSP Łubie