Druhowie


ZWYCZAJNI:

Imię i Nazwisko

Rok wstąpienia do OSP

Skandy Józef

1965

Krzyżyk Mariusz

1990

Kostka Grzegorz

1999

Paciorek Marcin

1999

Kranc Michał

2000

Skandy Mateusz

2000

Skandy Łukasz

2000

Rusek Łukasz

2001

Kamieniorz Damian

2001

Mainka Sebastian

2003

Profus Rafał

2003

Ściuba Mateusz

2003

Kostka Krzysztof

2004

Kaminiorz Patryk

2004

Taraszczuk Jarosław

2004

Paweł Niezgoda

2012

Dawid Wichary

2013

Tomek Guzdek

2013

Kamil Paciorek

2013

Denis Adamiok

2013

Piotr Kamiński

2015

Tomasz Wichary

2015

Adam Rybarz

2016

Aleksandra Perlińska

2017

Piotr Ściuba

2017

HONOROWI:

Imię i Nazwisko

Rok wstąpienia do OSP

Członek honorowy od roku

Sikora Rudolf

1943

1998

Dziambor Józef

1952

1998

Dworaczek Paweł

1970

1999

Sonnek Paweł

1970

1999

Bujara Paweł

1949

2000

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:

Imię i Nazwisko

Rok wstąpienia do OSP

Mateusz Malcherczyk

2013

Marek Ulfik

2013

Kamil Wacławczyk

2013

Łukasz Rakowski

2017