Magirus


W dniu wczorajszym tj. 30.03.2014 siłę bojową naszej jednostki zwiększył Magirus DEUTZ 192 – GBARt o kryptonimie operacyjnym 693 s 51. Włączenie samochodu przeciągło się w czasie ze względu na jego dozbrojenie a także wydłużony okres regeneracji oraz legalizacji hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego marki WEBER. Na samochodzie oprócz wymienionego sprzętu ratownictwa technicznego znajdują się: beczka o pojemności 1600l, autopompa, szybkie natarcie, sprzęt ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy, osiowy wentylator oddymiający, aparaty ODO (ochrony dróg oddechowych), maszt oświetleniowy, jak również inny sprzęt potrzebny do działań ratowniczo – gaśniczych. Pojazd zostanie taże wyposażony w niezbędny sprzęt ratownictwa chemicznego, gdyż jednostka nasza otrzymała takową specjalizację. Magirusa otrzymaliśmy w 2010r za symboliczne 1 euro od zaprzyjaźninych strażaków z gminy Brackenheim w Niemczech. Mamy nadzieję że samochód będzie wiernie służył strażakom a przede wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości i nie tylko.