sierpień 2014


Ochotnicza Straż Pożarna Łubie ul. 1 Maja 35 42-674 Łubie Łubie dnia 12.08.2014r. OSP/1/07/2014     ZAWIADOMIENIE Ochotnicza Straż Pożarna Łubie zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej – ochotniczej straży pożarnej Łubie z dnia 04.08.2014 r. numer ogłoszenia […]

Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo ...