Inspekcja


W dniu dzisiejszym w naszej jednostce odbyła się inspekcja gotowości bojowej. Sprawdzono czy druhowie posiadają kompletne środki ochrony osobistej oraz skontrolowano sprzęt na pojeździe RENAULT GBARt. Wykonano także założenie taktyczne. Przebieg inspekcji oceniono bardzo dobrze