marzec 2016


W dniu 13 marca 2016 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszej jednostce. Było o tyle istotne, że wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną, Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego, oraz Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Gminnego. Nowo wybrany skład można zobaczyć w zakładce Zarząd. Byłemu składowi bardzo dziękujemy za reprezentowanie naszej […]

Walne zebranie 2016