grudzień 2013


W ośrodku „Koral” w Miasteczku Śląskim odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnowskich Górach. Na spotkaniu podsumowano mijający rok w zakresie działalności ochotniczego pożarnictwa powiatu tarnogórskiego. Strażacki opłatek był również okazją do uczczenia jubileuszu 15 – lecia powstania Zarządu Oddziału Powiatowego […]

Spotkanie opłatkowe