Archiwum dnia: 27.01.2018


W dniu 27 stycznia, odbyło się Walne Zebranie członków OSP w Łubiu. W trakcie zostały przedstawione sprawozdania z działalności jednostki, Komisji Rewizyjnej, skarbnika z roku 2017. Przedstawiono i zaakceptowano także plan działalności na bierzący rok. Podjęto uchwałę w sprawie: działalności organizacyjno-programowej oraz wniosków. Przybyli goście zajęli głos odnośnie działalności jednostki. […]

Walne zebranie 2018