Zebranie


Jak co roku odbyło się w naszej jednostce zebranie sprawozdawcze za rok 2013. Głównym tematem było pozyskanie nowego średniego samochodu gaśniczego. Jednogłośnie udzielono także absolutorium zarządowi, przyjęto również plan finansowy oraz działań na rok 2014. Zrewidowano również listę członków, wykreślając tzw.: „martwe dusze” za działalność sprzeczną ze statutem. Szczegóły działalności naszej jednostki w minionym roku można poznać w historii