X Zjazd Gminnego ZOSP RP


W dniu 5 czerwca 2016 odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Do spotkania doszło w sali OSP w Księżym Lesie. Przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu Gminnego oraz Komisji Rewizyjnej. Udzielono również absolutorium staremu zarządowi. Uhonorowano medalami, oraz podziękowaniami, zasłużonych druhów. Podziękowania również przekazano wszystkim, którzy przyczynili się do funkcjonowania jednostek na terenie naszej gminy. Spośród delegatów na zjazd wybrano nową Komisje Rewizyjną, a z pomiędzy przedstawicieli ukonstytuował się nowy zarząd. Wybrano delegatów, a także przedstawicieli na zjazd powiatowy. Wybrano również Prezydium Zarządu Gminnego. Na zjazd dotarli przedstawiciele dwóch firm zajmujących się produkcją sprzętu dla strażaków. Po zakończeniu części oficjalnej nadszedł czas na poczęstunek, a także wymianę spostrzeżeń oraz doświadczeń.

Skład nowego Zarządu Gminnego
Prezes: Krzysztof Krafczyk (OSP Zbrosławice)
Wiceprezes: Piotr Duda (OSP Księży Las)
Wiceprezes: Ryszard Pyka (OSP Wilkowice)
Komendant Gminny: Dariusz Chludziński (OSP Świętoszowice)
Sekretarz: Grzegorz Kostka (OSP Łubie)
Skarbnik: Mariusz Michalik (OSP Szałsza)
Członek: Andrzej Felner (OSP Czekanów)
Członek: Roland Cuda (OSP Wieszowa)