WYPALANIE TRAW!


Wraz z nastaniem ładnej, wiosennej pogody, nasza jednostka już kilkakrotnie interweniowała do palącej się trawy. Przypominamy, że wypalanie traw jest ZABRONIONE! Mówi o tym, m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”. Rolnicy złapani na wypalniu traw obciążeni mogą zostać dodatkowymi snkcjami (np.: zmniejszenie a nawet utrata dopłat). Takie działania niczemu nie sprzyjają a wręcz NISZCZĄ ekosystem. Polecam przeczytać: „wypalanie traw”.