Walne zebranie 2016


W dniu 13 marca 2016 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszej jednostce. Było o tyle istotne, że wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną, Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego, oraz Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Gminnego. Nowo wybrany skład można zobaczyć w zakładce Zarząd. Byłemu składowi bardzo dziękujemy za reprezentowanie naszej jednostki przez ostatnie pięć lat.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono mu absolutorium za miniony okres sprawozdawczy.
Jak co roku przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP, a także plan działalności na rok bieżący. Swoje sprawozdanie złożyła również Komisja Rewizyjna, oraz skarbnik który przedłożył plan finansowy na ten rok.

Informacje dotyczące minionego roku działalności naszej OSP:

 1. przybyło dwóch członków zwyczajnych
 2. byliśmy dysponowani do 36 akcji ratowniczych (w tym 3 poza gminą)
  • gaszenie pożarów – 19 razy
  • likwidacja miejscowych zagrożeń – 15 razy
  • fałszywe alarmy – 2 razy
 3. wyróżniono 7 członków
  • jednego Krzyżem Świętego Floriana Zasłużony dla Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tarnogórskiego
  • jednego Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza
  • pięcioro brązowym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
 4. pozyskano nowy sprzęt
 5. poprawiono podjazd do pierwszego garażu, oraz rozpoczęto prace nad podjazdem do garażu w drugim budynku remizy, wyremontowano motopompę M8/8, zamontowano dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze oraz dodatkową sygnalizację dźwiękową na GCBA Jelcz
 6. braliśmy udział w obchodach dnia dziecka w Szkole Podstawowej w Kopienicy

Za przybycie na zebranie dziękujemy:
– Sołtysowi Sołectwa Łubie
– Zastępcy Dowódcy JRG w Tarnowskich Górach
– Przewodniczącemu Rady Gminy
– Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rewizyjnej OSP