Walne zebranie 2018


W dniu 27 stycznia, odbyło się Walne Zebranie członków OSP w Łubiu. W trakcie zostały przedstawione sprawozdania z działalności jednostki, Komisji Rewizyjnej, skarbnika z roku 2017. Przedstawiono i zaakceptowano także plan działalności na bierzący rok. Podjęto uchwałę w sprawie: działalności organizacyjno-programowej oraz wniosków. Przybyli goście zajęli głos odnośnie działalności jednostki. Całość zebrania przebiegła bardzo sprawnie.

Informacje dotyczące minionego roku działalności naszej OSP:

 1. przybył jeden członek zwyczajnych
 2. byliśmy dysponowani do 34 akcji ratowniczych (w tym 3 poza gminą)
  • gaszenie pożarów – 4 razy
  • likwidacja miejscowych zagrożeń – 30 razy
  • fałszywe alarmy – 0 razy
 3. wyróżniono 3 członków
  • jednego srebrnym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
  • dwóch brązowym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
 4. pozyskano nowy sprzęt
 5. wykonano ogrzewanie w drugim garażu remizy, oraz przeprowadzono szereg drobnych prac w ramach remontu strażnicy
 6. wymieniono komplet resorów w GCBA JELCZ 6/32
 7. braliśmy udział w obchodach dnia dziecka w Szkole Podstawowej w Kopienicy

Za przybycie na zebranie dziękujemy:
– Sołtysowi Sołectwa Łubie
– Przedstawicielowi KP PSP w Tarnowskich Górach
– Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rewizyjnej OSP