Rejestr odznaczonych


Imię i Nazwisko

Przyznany medal

złoty srebrny brązowy str. wzorowy wysługa lat

Dziambor Józef

1988

1982

1974

1962

Polczyk Paweł

2000

1993

1987

1965

Sonnek Paweł

1997

1992

1977

Dworaczek Paweł

2003

1994

198?

Cieśla Alfons

2000

1993

1987

1972

Polczyk Józef

1997

Kamieniorz Dieter

1992

Mainka Zygfryd

2005

2000

1993

Kostka Jan

1993

Dworaczek Robert

1997

2002

1997

Gnielczyk Ferdynant

1994

Kozakiewicz Ireneusz

1994

Cieśla Piotr

1994

Cieśla Krzysztof

1994

Krzyżyk Mariusz

2009

2002

1997

1997

Kaczmarczyk Jan

1997

Sonnek Jan

1997

Jaworek Dariusz

2000

Jaworek Andrzej

2000

Dziambor Marek

2000

Chochorowski Rafał

1997

Bujara Piotr

2002

Kostka Grzegorz

2017

2011

2004

Kostka Marek

2004

Rusinowski Mariusz

2002

Pytel Patryk

2002

Bujara Paweł

2002

Paciorek Marcin

2015

200?

Kranc Michał

2017

2005

Skandy Mateusz

2015

2007

Skandy Łukasz

2015

2008

Polczyk Marek

2007

Bałaj Jacek

2005

Kamieniorz Damian

2015

2006

Janoszka Tomasz

2011

Profus Rafał

2016

2011

Mainka Sebastian

2016

2011

Tarnowski Dawid

2011

Kaminiorz Patryk

2017

2012

Taraszczuk Jarosław

2016

2012

Kostka Krzysztof

2017

2013

Paweł Niezgoda

2015

Skandy Józef

2016

Inne odznaczenia:

Imię i Nazwisko

Przyznany medal

Rok nadania

Skandy Józef

złoty Medal Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Zbrosławice

2016

Dziambor Józef

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

2015

Skandy Józef

Krzyż św. Floriana Zasłużony dla Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tarnogórskiego

2015