Archiwum dnia: 06.06.2016


W dniu 5 czerwca 2016 odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Do spotkania doszło w sali OSP w Księżym Lesie. Przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu Gminnego oraz Komisji Rewizyjnej. Udzielono również absolutorium staremu zarządowi. Uhonorowano medalami, oraz podziękowaniami, zasłużonych druhów. Podziękowania również przekazano wszystkim, którzy […]

X Zjazd Gminnego ZOSP RP